Nike Blazer là một trong những đôi giày thể thao lâu đời nhất trong lịch sử của Nike. Xuất phát điểm từ lúc thành lập hãng là một đôi giày bóng rổ vào năm 1973 và được mang bởi George Gervin, Blazer đã được chuyển thể thành một đôi giày sneaker casual để phối với phong cách thời trang hàng ngày và thậm chí là trượt ván.

1,950,000VND
1,950,000VND
45
This option is required
Qty:
2,650,000VND
2,650,000VND
40.5 44 44.5 45
This option is required
Qty:
3,200,000VND
3,200,000VND
36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41
This option is required
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
42.5
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
36 37.5 38 39 40 40.5 41 42
This option is required
Qty:
1,650,000VND
1,650,000VND
36 36.5 37.5 38 38.5 39
This option is required
Qty:
1,650,000VND
1,650,000VND
42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
5,500,000VND
5,500,000VND
36 36.5 38 38.5
This option is required
Qty:
3,200,000VND
3,200,000VND
36 37.5 38 38.5 39
This option is required
Qty:
2,300,000VND
2,300,000VND
40 41 42.5 43
This option is required
Qty:
3,500,000VND
3,500,000VND
36 36.5 38 38.5
This option is required
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
38.5
This option is required
Qty:
2,850,000VND
2,850,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
2,650,000VND
2,650,000VND
40.5 41 43 44 44.5
This option is required
Qty:
2,650,000VND
2,650,000VND
42
This option is required
Qty:
2,850,000VND
2,850,000VND
43
This option is required
Qty:
2,850,000VND
2,850,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
1,850,000VND
1,850,000VND
36 37.5 38 39 40
This option is required
Qty:
4,200,000VND
4,200,000VND
42
This option is required
Qty:
1,850,000VND
1,850,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
38.5 43 45 45.5
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
36 37.5 38 39
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
41 42 42.5 43
This option is required
Qty:
1,850,000VND
1,850,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
1,850,000VND
1,850,000VND
40 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
3,900,000VND
3,900,000VND
42.5
This option is required
Qty:
1,650,000VND
1,650,000VND
39 40 41 42.5
This option is required
Qty:
2,300,000VND
2,300,000VND
36.5 38 39 40
This option is required
Qty:
preloader