Nike Blazer là một trong những đôi giày thể thao lâu đời nhất trong lịch sử của Nike. Xuất phát điểm từ lúc thành lập hãng là một đôi giày bóng rổ vào năm 1973 và được mang bởi George Gervin, Blazer đã được chuyển thể thành một đôi giày sneaker casual để phối với phong cách thời trang hàng ngày và thậm chí là trượt ván.

1,650,000VND
39 40 41 42.5
*
Qty:
2,300,000VND
36.5 38 39 40
*
Qty:
1,650,000VND
38.5 39 40
*
Qty:
1,650,000VND
40.5 41 42 42.5 43 44
*
Qty:
2,400,000VND
39
*
Qty:
2,300,000VND
38.5 39 40 40.5
*
Qty:
1,650,000VND
37.5 38.5
*
Qty:
1,650,000VND
40 41 42.5 44 44.5
*
Qty:
2,100,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
*
Qty:
1,850,000VND
40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
*
Qty:
42 %
1,450,000VND
1,450,000VND
36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
*
Qty:
1,650,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5
*
Qty:
1,650,000VND
36.5 37.5 38 38.5 39 40
*
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
2,100,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
2,100,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
2,300,000VND
40 40.5 41 42 42.5
*
Qty:
2,500,000VND
35.5 36 37.5 38 38.5 39 40
*
Qty:
2,200,000VND
41 42 44 44.5
*
Qty:
1,500,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
1,950,000VND
38.5 39 40
*
Qty:
1,850,000VND
38 38.5 39 40
*
Qty:
1,850,000VND
40 41 42.5 44
*
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5 43
*
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5
*
Qty:
7,900,000VND
38
*
Qty:
1,850,000VND
1,850,000VND
40 41 42.5 44
*
Qty:
1,650,000VND
1,650,000VND
40 40.5 41 42 43
*
Qty:
preloader