Nike được thành lập năm 1964 với tên Blue Ribbon Sports nhờ bàn tay Bill Bowerman và Phil Knight, và chính thức có tên Nike, Inc. vào năm 1971. Nike quảng bá sản phẩm dưới nhãn hiệu này cũng như các nhãn hiệu Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Nike Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 và các công ty con bao gồm Brand Jordan, Hurley International và Converse.

1,850,000VND
1,850,000VND
42
This option is required
Qty:
3,200,000VND
3,200,000VND
41 42 43
This option is required
Qty:
2,200,000VND
2,200,000VND
36 36.5 37.5 38 38.5 40
This option is required
Qty:
3,800,000VND
3,800,000VND
36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
2,650,000VND
2,650,000VND
36 38.5 40
This option is required
Qty:
2,950,000VND
2,950,000VND
40.5 41 42 42.5 43
This option is required
Qty:
2,300,000VND
2,300,000VND
36.5 37.5 38 38.5 39
This option is required
Qty:
2,300,000VND
2,300,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
2,800,000VND
2,800,000VND
39
This option is required
Qty:
2,800,000VND
2,800,000VND
40.5
This option is required
Qty:
2,500,000VND
2,500,000VND
41
This option is required
Qty:
2,800,000VND
2,800,000VND
40.5
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
45
This option is required
Qty:
2,650,000VND
2,650,000VND
40.5 44 44.5 45
This option is required
Qty:
3,200,000VND
3,200,000VND
42
This option is required
Qty:
3,500,000VND
3,500,000VND
38.5
This option is required
Qty:
3,500,000VND
3,500,000VND
42.5
This option is required
Qty:
3,200,000VND
3,200,000VND
44.5
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
37.5
This option is required
Qty:
2,100,000VND
2,100,000VND
43
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
40
This option is required
Qty:
2,800,000VND
2,800,000VND
40.5
This option is required
Qty:
2,800,000VND
2,800,000VND
41 43
This option is required
Qty:
2,300,000VND
2,300,000VND
38.5
This option is required
Qty:
2,800,000VND
2,800,000VND
41
This option is required
Qty:
1,950,000VND
1,950,000VND
38.5
This option is required
Qty:
3,900,000VND
3,900,000VND
38
This option is required
Qty:
3,900,000VND
3,900,000VND
38 38.5 39 40
This option is required
Qty:
2,300,000VND
2,300,000VND
39 40 42
This option is required
Qty:
1,200,000VND
1,200,000VND
38.5 43
This option is required
Qty:
preloader