650,000VND
650,000VND
38
This option is required
Qty:
750,000VND
750,000VND
42
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
44.5
This option is required
Qty:
800,000VND
800,000VND
45
This option is required
Qty:
750,000VND
750,000VND
38.5
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
40.5
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
36.5
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
38
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
38
This option is required
Qty:
500,000VND
500,000VND
38.5
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
37
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
38.5
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
38.5
This option is required
Qty:
750,000VND
750,000VND
38.5
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
38.5
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
38.5 40 42.5
This option is required
Qty:

Được thành lập từ năm 1966, tại 704E Broadway, Anaheim, California, Paul Van Doren và những người thân đã mở cửa hàng đầu tiên của mình dưới tên The Van Doren Rubber Company, giấc mơ về Vans cũng bắt đầu từ đó. Công ty cao su Van Doren từng là nơi duy nhất sản xuất giày và bán trực tiếp cho công chúng. Và cực nổi tiếng với những dòng giày trượt ván đến bây giờ.