Giày Bóng Rổ khởi nguồn từ đôi Giày Converse chuck, Blazer, Air Force 1 và phát triển đến bây giờ với rất nhiều công nghệ, sản xuất riêng giày thửa cho các ngôi sao NBA như Jordan, Kobe, Lebron, Kyrie, KD, PG, Curry. Bạn nên chọn giày chính hãng vì cực bền và mang gía trị lịch sử lẫn tinh thần khi trên chân nhé.

5,200,000VND
43
*
Qty:
4,900,000VND
40
*
Qty:
3,800,000VND
38.5
*
Qty:
450,000VND
38.5
*
Qty:
1,400,000VND
45
*
Qty:
950,000VND
41
*
Qty:
750,000VND
45
*
Qty:
850,000VND
41
*
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
39
*
Qty:
5,500,000VND
5,500,000VND
42.5 43
*
Qty:
4,200,000VND
4,200,000VND
41
*
Qty:
4,500,000VND
43
*
Qty:
1,850,000VND
1,850,000VND
44
*
Qty:
5,500,000VND
5,500,000VND
40.5
*
Qty:
1,200,000VND
35
*
Qty:
3,500,000VND
3,500,000VND
43
*
Qty:
2,500,000VND
45
*
Qty:
1,500,000VND
42
*
Qty:
2,000,000VND
36
*
Qty:
950,000VND
42
*
Qty:
1,400,000VND
44
*
Qty:
1,400,000VND
38.5
*
Qty:
2,500,000VND
40
*
Qty:
1,400,000VND
40
*
Qty:
1,200,000VND
46
*
Qty:
1,000,000VND
46
*
Qty:
1,000,000VND
1,000,000VND
44
*
Qty:
1,800,000VND
44
*
Qty:
1,000,000VND
46
*
Qty:
1,400,000VND
38
*
Qty:
preloader