Trungsneaker.com chính thức trở thành cửa hàng phân phối chính hãng của Nike trực thuộc hệ thống Công ty Emers Việt Nam năm 2020. Những sản phẩm sắp ra mắt (New Release) hoặc giày Order đều được Trung Sneaker trực tiếp quản lí và cung cấp chính hãng Nike cho người tiêu dùng.

1,923,000VND
1,923,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
2,076,000VND
2,076,000VND
39 40 40.5
This option is required
Qty:
1,923,000VND
1,923,000VND
40 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
3,256,000VND
3,256,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
preloader