Giày Bóng Rổ khởi nguồn từ đôi Giày Converse chuck, Blazer, Air Force 1 và phát triển đến bây giờ với rất nhiều công nghệ, sản xuất riêng giày thửa cho các ngôi sao NBA như Jordan, Kobe, Lebron, Kyrie, KD, PG, Curry. Bạn nên chọn giày chính hãng vì cực bền và mang gía trị lịch sử lẫn tinh thần khi trên chân nhé.

1,400,000VND
1,400,000VND
44.5
This option is required
Qty:
2,500,000VND
2,500,000VND
38.5
This option is required
Qty:
1,400,000VND
1,400,000VND
46
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
37.5
This option is required
Qty:
1,500,000VND
1,500,000VND
38.5
This option is required
Qty:
500,000VND
500,000VND
38.5
This option is required
Qty:
1,000,000VND
1,000,000VND
38.5
This option is required
Qty:
1,000,000VND
1,000,000VND
44
This option is required
Qty:
1,500,000VND
1,500,000VND
47.5
This option is required
Qty:
1,400,000VND
1,400,000VND
44
This option is required
Qty:
1,400,000VND
1,400,000VND
44.5
This option is required
Qty:
650,000VND
650,000VND
39
This option is required
Qty:
1,200,000VND
1,200,000VND
43
This option is required
Qty:
500,000VND
500,000VND
46
This option is required
Qty:
1,400,000VND
1,400,000VND
45
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
39
This option is required
Qty:
950,000VND
950,000VND
47.5
This option is required
Qty:
1,400,000VND
1,400,000VND
44.5
This option is required
Qty:
1,200,000VND
1,200,000VND
46
This option is required
Qty:
1,500,000VND
1,500,000VND
44
This option is required
Qty:
2,400,000VND
2,400,000VND
41
This option is required
Qty:
1,400,000VND
1,400,000VND
45
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
39
This option is required
Qty:
750,000VND
750,000VND
37.5
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
38.5
This option is required
Qty:
1,200,000VND
1,200,000VND
40.5
This option is required
Qty:
1,200,000VND
1,200,000VND
43
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
39
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
42.5
This option is required
Qty:
850,000VND
850,000VND
35
This option is required
Qty:
preloader