Văn hóa sneakerhead – những kẻ cuồng giày – thì có lẽ chỉ mới bắt đầu vào giữa thập niên 1980, khi Michael Jordan bắt tay cùng Nike ra mắt mẫu giày thể thao Air Jordan 1. Hơn ba thập kỷ sau khi đôi Air Jordan 1 lần đầu tiên xuất hiện, nó vẫn là một trong những dòng giày thể thao bán chạy nhất của Nike.

2,500,000VND
2,500,000VND
37.5 38.5 39
This option is required
Qty:
3,500,000VND
3,500,000VND
40
This option is required
Qty:
4,200,000VND
4,200,000VND
40.5
This option is required
Qty:
4,200,000VND
4,200,000VND
40.5 42
This option is required
Qty:
18 %
18 %
4,500,000VND
4,500,000VND
44
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
41
This option is required
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
43
This option is required
Qty:
4,200,000VND
4,200,000VND
38
This option is required
Qty:
5,500,000VND
5,500,000VND
36.5 43
This option is required
Qty:
3,900,000VND
3,900,000VND
37.5
This option is required
Qty:
3,900,000VND
3,900,000VND
38
This option is required
Qty:
4,000,000VND
4,000,000VND
42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
5,500,000VND
5,500,000VND
41 42 42.5 43 44 45
This option is required
Qty:
6,500,000VND
6,500,000VND
41 42 43
This option is required
Qty:
6,500,000VND
6,500,000VND
42
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
3,000,000VND
3,000,000VND
36 37.5 38.5 39
This option is required
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
3,800,000VND
3,800,000VND
38.5
This option is required
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
38
This option is required
Qty:
4,200,000VND
4,200,000VND
39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
40
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
36.5 37.5 38 38.5 39 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
This option is required
Qty:
4,500,000VND
4,500,000VND
40 41 42
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
5,500,000VND
5,500,000VND
40 40.5 41 42 42.5 43 44 45
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
37.5
This option is required
Qty:
3,900,000VND
3,900,000VND
41 42 42.5 43
This option is required
Qty:
4,900,000VND
4,900,000VND
36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
This option is required
Qty:
preloader